Leksykon

Sieć uzbrojenia terenu

opis obrazka

Sieć uzbrojenia terenu to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, które w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej nie są budynkami.

Definicja sieci uzbrojenia terenu zapisana została w Ustawie prawo geodezyjne i kartograficzne - art. 2.11


 

Normy i przepisy budowlane