Leksykon

Ściany wypełniające

Ściany wypełniające są to przeważnie ściany niekonstrukcyjne, stanowiące jedynie „wypełnienie” obiektu, które mogą być usunięte bez szkody dla nośności i sztywności jego układu konstrukcyjnego.
Określenie ściany wypełniające stosowane jest również dla ścian konstrukcyjnych, stanowiących wypełnienie szkieletowego układu konstrukcyjnego w celu nadania mu odpowiedniej sztywności.

Termin „ściana wypełniająca” nie występuje w przepisach normowych jest natomiast często stosowany w literaturze fachowej. Brak jednoznaczności określenia, zwłaszcza że chodzi o rozróżnienie pomiędzy elementami konstrukcyjnymi i niekonstrukcyjnymi, powinien być wyeliminowany.
Z tego względu proponujemy stosowanie określenia „konstrukcyjna ściana wypełniająca” dla ścian zaprojektowanych w celu przenoszenia obciążeń działających na konstrukcję i zapewnienia jej odpowiedniej sztywności. Pod określeniem „ściana wypełniająca” należy rozumieć ścianę niekonstrukcyjną.

 

Charakterystyka ścian wypełniających

 

 • ścianami niekonstrukcyjnymi dla których podporami są elementy konstrukcyjne (stropy lub belki oraz ściany lub słupy);
   
 • tworzą podział wewnętrzny wydzielając odrębne pomieszczenia i przestrzenie lub są ścianami zewnętrznymi;
   
 • ich podstawowymi obciążeniami są obciążenia poziome użytkowe oraz ciężar własny przekazywane na elementy konstrukcyjne– stanowią obciążenie konstrukcji;
   
 • muszą mieć zapewnione odpowiednie podparcie i zamocowanie pozwalające przenieść wszystkie działające na nie obciążenia i oddziaływania na konstrukcję budynku;
   
 • muszą być połączone z konstrukcją złączami o odpowiedniej nośności w sposób zapewniający ich stateczność, sztywność i nośność;
   
 • muszą być połączone z konstrukcją złączami w sposób ograniczający przekazywanie obciążeń z elementów konstrukcji na ściany wypełniające;
   
 • muszą być połączone z konstrukcją i innymi elementami budynku w sposób zapewniający spełnienie wszystkich wymagań (np. bezpieczeństwo pożarowe, ochrona przed hałasem);
   
 • można zdemontować w dowolnym okresie użytkowania obiektu i zastąpić innym równoważnym rozwiązaniem na ogół bez potrzeby istotnej adaptacji konstrukcji budynku.

 

 

Ściany wypełniające muszą spełniać podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych oraz ich poszczególnych części, zdefiniowane w CPR nr 305/2011.