Leksykon

Ściany osłonowe

Ściany osłonowe są to zewnętrzne ściany niekonstrukcyjne połączone z konstrukcją w sposób umożliwiający przeniesienie na nią obciążeń od wiatru oraz obciążeń użytkowych. Ściany osłonowe mogą być zdemontowane w dowolnym okresie życia obiektu i zastąpione innym, równoważnym rozwiązaniem bez potrzeby zmian w konstrukcji. Ściany osłonowe mogą być ścianami wypełniającymi.

Ściany osłonowe:

 

 • są ścianami niekonstrukcyjnymi dla których podporami są elementy konstrukcyjne (stropy lub belki oraz ściany lub słupy);
   
 • są ścianami zewnętrznymi i muszą zapewniać w szczególności odpowiedni poziom izolacyjności cieplnej oraz ochrony przed hałasem;
   
 • ich podstawowymi obciążeniami są obciążenia od wiatru, poziome obciążenia użytkowe oraz ciężar własny przekazywane na elementy konstrukcyjne;
   
 • muszą mieć zapewnione odpowiednie podparcie i zamocowanie pozwalające na przeniesienie wszystkich obciążeń i oddziaływań na konstrukcję budynku;
   
 • muszą być połączone z konstrukcją złączami o odpowiedniej nośności w sposób zapewniający ich stateczność, sztywność i nośność;
   
 • muszą być połączone z konstrukcją złączami w sposób ograniczający przekazywanie na nie obciążeń z elementów konstrukcji;
   
 • można je zdemontować w dowolnym okresie użytkowania obiektu i zastąpić innym równoważnym rozwiązaniem na ogół bez potrzeby istotnej adaptacji konstrukcji budynku.

 

 

Ściany osłonowe muszą spełniać podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych oraz ich poszczególnych części, zdefiniowane w CPR nr 305/2011.