Leksykon

Ściany konstrukcyjne

Ściana konstrukcyjna jest elementem konstrukcji budowlanej zaprojektowanym w celu przenoszenia obciążeń działających na układ konstrukcyjny oraz zapewnienia mu odpowiedniej sztywności i stateczności.

Ściany konstrukcyjne - definicja

 

W normie PN-EN 1996-1-1 przyjęto definicję ściany konstrukcyjnej w następującej postaci:
 

„ściana przewidziana do przenoszenia dodatkowego obciążenia oprócz ciężaru własnego”


nie precyzując o jakie obciążenia dodatkowe chodzi.

Brak precyzji w określeniu może powodować nieporozumienia zwłaszcza w związku z definicjami i zaleceniami występującymi w innych normach.

Na przykład w normie PN-EN 1991-1-1 określone są obciążenia użytkowe dla ścian działowych, niewątpliwie niekonstrukcyjnych.

 

Natomiast w normie PN-EN 1990 nie podano definicji dla ścian konstrukcyjnych, przyjęto natomiast definicję konstrukcji w brzmieniu:
 

"uporządkowany zespół połączonych ze sobą części, zaprojektowanych w celu przenoszenia obciążeń i zapewnienia odpowiedniej sztywności”

 

oraz definicję elementu konstrukcyjnego:

„fizycznie rozróżnialna część konstrukcji np. słup, belka, płyta, pal fundamentowy”, a więc i ściana.

 

Analiza zapisów normowych stanowi podstawę przyjętej i zaproponowanej przez nas definicji ścian konstrukcyjnych.

 

Ściany konstrukcyjne muszą spełniać podstawowe wymagania dotyczące obiektów budowlanych oraz ich poszczególnych części, zdefiniowane w CPR nr 305/2011.

 


Normy i przepisy budowlane