Leksykon

Ściany działowe - projektowanie

Projektowanie, związane z występowaniem w obiekcie ścian działowych, należy rozpatrywać w dwóch aspektach:
–  projektowania konstrukcji obiektu w sposób uwzględniający występowanie w nim ścian działowych;
–  projektowania ścian działowych w sposób zapewniający spełnienie podstawowych wymagań.

 

Stropy są podstawowymi elementami konstrukcji budynku w projektowaniu których uwzględnia się występowanie ścian działowych. W obliczeniach statycznych stanów granicznych nośności i użytkowalności niezbędne jest przyjmowanie obciążeń wywołanych ciężarem ścian działowych, dodawanych do pozostałych obciążeń stropów wynikających z ich ciężaru własnego oraz funkcji stropu.

Stropy będące podporami ścian działowych powinny spełniać normowe kryteria dotyczące ugięć dopuszczalnych dla tego typu elementów. W projektowaniu obiektów z dużą liczbą ścian działowych korzystne może być przyjęcie stropów o sztywnościach większych od wynikających z przepisów normowych. Korzystne może okazać się również odpowiednie usztywnienie konstrukcji obiektu na obciążenia poziome.

 

 

Projektowanie ścian działowych

 

Po przeanalizowaniu wpływu konstrukcji na ściany działowe można przystąpić do projektowania samych ścian. Punktem wyjścia jest określenie wszystkich wymagań, jakie muszą być spełnione (wynikających głównie z funkcji i przeznaczenia pomieszczeń) wraz z uwzględnieniem warunków wyjściowych/ograniczeń wynikających z architektury i konstrukcji budynku (np. maksymalne dopuszczalne obciążenia stropów).

Na tej podstawie można przyjąć wstępnie konstrukcję, materiały i wyroby oraz sposób/technologię wykonania ścian działowych a następnie sprawdzić spełnienie podstawowych wymagań. 

 

Projektowanie i wykonawstwo murowanych ścian działowych zostało wyczerpująco omówione w szkoleniu i publikacji Ściany działowe o konstrukcji murowej (Locja.pl – Baza wiedzy).