Leksykon

Ruszty fundamentowe

Ruszty fundamentowe stosuje się jako fundamenty słupów w obiektach wrażliwych na nierównomierne osiadania podłoża. Jest to układ krzyżujących się belek o założonej sztywności i odpowiednio zaprojektowanej nośności na zginanie. Mogą one ograniczyć w pewnym zakresie odkształcenia konstrukcji wywołane lokalnymi różnicami osiadań podłoża w obiektach o małych obciążeniach.

Ruszt fundamentowy - definicja

 

Ruszty fundamentowe najczęściej wykonywane są w formie ław fundamentowych wzmocnionych żebrami (przekrój teowy). Skrzyżowania ław są miejscami posadowienia słupów.

 

Sprawdzenie stanu granicznego nośności obejmuje sprawdzenie nośności podłoża oraz nośności rusztu na zginanie i ścinanie. Obliczenia statyczne powinny być prowadzone dla układu rusztowego współpracującego z odkształcalnym podłożem.
Skrajnym uproszczeniem jest przyjęcie schematu rusztu podpartego w miejscach występowania słupów, obciążonego odporem gruntu.