Leksykon

Rodzaje ścian działowych

Ściany działowe można klasyfikować w różny sposób, biorąc pod uwagę ich cechy i właściwości:

 • ze względu na konstrukcję;
 • ze względu na ciężar;
 • ze względu na mobilność;
 • ze względu na sposób połączenia z konstrukcją.

 

Rodzaje ścian działowych ze względu na konstrukcję

 

 • ściany działowe jednowarstwowe o konstrukcji najczęściej murowej lub zmonolityzowane z elementów innych niż murowe;

ściany działowe jednowarstwowe o konstrukcji najczęściej murowej

 

 • ściany działowe jednowarstwowe pod względem konstrukcyjnym, z dodatkowymi warstwami zapewniającymi ścianie spełnienie wymagań w zakresie ochrony przed hałasem, izolacyjności cieplnej i innych;

ściany działowe jednowarstwowe pod względem konstrukcyjnym, z dodatkowymi warstwami

 

 • ściany działowe wielowarstwowe o konstrukcji szkieletowej (metalowej, drewnianej) z obustronnie zamocowanymi płytami np. gipsowo-kartonowymi.

ściany działowe wielowarstwowe o konstrukcji szkieletowej (metalowej, drewnianej)

 

 

Rodzaje ścian działowych ze względu na ciężar:

 • lekkie, o ciężarze wraz z wyprawą ≤ 3,0 kN/m
 • ciężkie, o ciężarze wraz z wyprawą > 3,0 kN/m

 

 

Rodzaje ścian działowych ze względu na mobilność:

 • przestawne;
 • wykonane jako elementy stałe.

 

 

Rodzaje ścian działowych ze względu na sposób połączenia z konstrukcją:

 

Podział ten odzwierciedla schematy statyczne przyjmowane w obliczeniach ścian działowych poddanych obciążeniom poziomym. Sposób podparcia (schemat) w istotny sposób decyduje o stateczności i sztywności ścian jak również o wielkości momentów zginających w ścianach jakie powodują obciążenia użytkowe.

Przykłady połączeń ściany działowej z konstrukcją:

 

Połączenie krawędzi poziomej górnej ściany działowej ze stropem za pomocą łącznika DS.

Połączenie krawędzi poziomej górnej ściany działowej ze stropem za pomocą łącznika DS 

 

 

Połączenie krawędzi pionowej ściany działowej z konstrukcją za pomocą łącznika LP-30.

Połączenie krawędzi pionowej ściany działowej z konstrukcją za pomocą łącznika LP-30.

 

Połączenie krawędzi poziomej ściany działowej dolnej ze stropem za pomocą kątowników.

Połączenie krawędzi poziomej ściany działowej dolnej ze stropem za pomocą kątowników.

 

 

Projektowanie i wykonawstwo murowanych ścian działowych zostało wyczerpująco omówione w szkoleniui publikacji Ściany działowe o konstrukcji murowej (Locja.pl – Baza wiedzy)