Leksykon

Rodzaje schodów

Schody są niezbędnym elementem konstrukcyjnym budynku o kilku kondygnacjach. Umożliwiają poprzez stopnie, dostosowane do długości kroku człowieka, komunikację między poziomami. Mogą być wykonane z różnych materiałów (drewna, żelbetu, stali), w różnych technologiach w zależności od konstrukcji budynku oraz miejsca dostępnego na ich wykonanie. 

Można spotkać wiele klasyfikacji schodów, poniżej prezentujemy najczęściej spotykane.

 

Rodzaje schodów ze względu na położenie

 • schody wewnętrzne,
 • schody zewnętrzne,
 • schody terenowe.

 

Rodzaje schodów ze względu na kierunek wchodzenia

 • schody proste,
 • schody lewoskrętne,
 • schody prawoskrętne.

 

Klasyfikacja schodów ze względu na liczbę biegów

 • schody jednobiegowe,
 • schody dwubiegowe,
 • schody wielobiegowe.

 

Klasyfikacja schodów ze względu na układ i kształt biegów

 • schody proste,
 • schody łamane,
 • schody powrotne,
 • schody zabiegowe,
 • schody kręcone,
 • schody wachlarzowe,
 • schody spiralne,
 • schody rozdzielne.

 

Klasyfikacja schodów ze względu na kąt nachylenia biegu do poziomu terenu

 • schody łagodne- kąt nachylenia mniejszy niż 30 o,
 • schody normalne- kąt nachylenia 30-35 o,
 • schody strome- kąt nachylenia 35-45 o,
 • schody drabiniaste (rzymskie lub kacze)- kąt nachylenia 45-75 o.

 

Podział schodów w zależności od sposobu podparcia i przekazywania obciążeń

 • schody płytowe,
 • schody policzkowe,
 • schody wspornikowe,
 • schody spiralne,
 • schody samonośne.

 

Rodzaje schodów w zależności od materiału, z którego są wykonane

 • schody drewniane,
 • schody ceglane,
 • schody kamienne,
 • schody betonowe,
 • schody żelbetowe,
 • schody stalowe,
 • schody z materiałów mieszanych.

 

Podział schodów ze względu na zastosowanie spoczników

 • schody spocznikowe,
 • schody bezspocznikowe.

 

Podział schodów ze względu na zabezpieczenie boczne przed zabrudzeniem

 • bez cokolików,
 • z cokolikami.