Leksykon

Rodzaje schodów

Schody są niezbędnym elementem konstrukcyjnym budynku o kilku kondygnacjach. Umożliwiają poprzez stopnie, dostosowane do długości kroku człowieka, komunikację między poziomami. Mogą być wykonane z różnych materiałów (drewna, żelbetu, stali), w różnych technologiach w zależności od konstrukcji budynku oraz miejsca dostępnego na ich wykonanie. 

Klasyfikacja schodów

Można spotkać wiele klasyfikacji schodów, poniżej prezentujemy najczęściej spotykane.

 

Ze względu na położenie wyróżnia się schody:

 • wewnętrzne,
 • zewnętrzne,
 • terenowe.

 

W zależności od kierunku wchodzenia schody dzieli się na:

 • proste,
 • lewoskrętne,
 • prawoskrętne.

 

Ze względu na liczbę biegów schody można podzielić na:

 • jednobiegowe,
 • dwubiegowe,
 • wielobiegowe.

 

Ze względu na układ i kształt biegów schody dzieli się na:

 • proste,
 • łamane,
 • powrotne,
 • zabiegowe,
 • kręcone,
 • wachlarzowe,
 • spiralne,
 • rozdzielne.

 

Ze względu na kąt nachylenia biegu do poziomu terenu schody mogą być:

 • łagodne- kąt nachylenia mniejszy niż 30 o,
 • normalne- kąt nachylenia 30-35 o,
 • strome- kąt nachylenia 35-45 o,
 • drabiniaste (rzymskie lub kacze)- kąt nachylenia 45-75 o.

 

W zależności od sposobu podparcia i przekazywania obciążeń schody można podzielić na:

 • płytowe,
 • policzkowe,
 • wspornikowe,
 • spiralne,
 • samonośne.

 

W zależności od materiału, z którego są wykonane, schody mogą być: 

 • drewniane,
 • ceglane,
 • kamienne,
 • betonowe,
 • żelbetowe,
 • stalowe,
 • z materiałów mieszanych.

 

Ze względu na zastosowanie spoczników:

 • spocznikowe,
 • bezspocznikowe.

 

Ze względu na zabezpieczenie boczne przed zabrudzeniem schodów:

 • bez cokolików,
 • z cokolikami.