Leksykon

Rodzaje kominów

Zadaniem kominów jest odprowadzenie spalin (komin spalinowy, dymowy), zużytego powietrza lub nawiewanie świeżego powietrza (komin wentylacyjny). Komin musi zapewnić odpowiedni poziom szczelności i należy wykonywać go z materiałów odpornych na niebezpieczne związki. 

Najczęściej spotykane klasyfikacje kominów

 

Podział kominów ze względu na pełnioną funkcję:

 • dymowe - służą do odprowadzania spalin z palenisk opalanych paliwem stałym np. węgiel, drewno,
 • spalinowe - do odprowadzania spalin z palenisk opalanych paliwem płynnym lub gazowym,
 • wentylacyjne - do odprowadzania zużytego powietrza lub nawiewania świeżego.

 

Podział kominów ze względu na usytuowanie:

 • zewnętrzny - na zewnątrz budynku, konstrukcyjnie powiązany z budynkiem lub wolnostojący,
 • wewnętrzny - prowadzony wewnątrz budynku.

 

Podział kominów ze względu na materiał, z którego jest wykonany:

 • stal,
 • ceramika szamotowa,
 • kamionkowe,
 • cegła ceramiczna,
 • folia aluminiowa (kominy elastyczne).

 

Podział kominów ze względu na konstrukcje obudowy:

 • jednowarstwowe - np. kominy murowane,
 • wielowarstwowe - np. kominy ze stali kwasoodpornej z izolacją w płaszczu osłonowym.

 

Ze względu na charakter pracy kominy można podzielić na:

 • komin w suchym trybie pracy - spaliny pochodzą od paliw stałych, temperatura spalin przewyższa 160ºC,
 • komin w mokrym trybie pracy - komin od niskotemperaturowych pieców gazowych, gdzie temperatura spalin wynosi od 80 do 160 ºC,
 • komin pracujący w nadciśnieniu - kominy wspomagane mechanicznie przy pomocy wentylatorów ssących lub nadmuchowych. Ciśnienie wewnątrz komina jest wyższe od ciśnienia panującego na zewnątrz,
 • komin pracujący w podciśnieniu - ciśnienie wewnątrz komina na całej jego długości jest niższe od ciśnienia zewnętrznego (ciąg grawitacyjny).

 

Podział kominów ze względu na ciąg:

 • kominy o ciągu naturalnym,
 • kominy o ciągu sztucznym: z wentylatorem podmuchowym lub wyciągowym,
 • układ mieszany.