Leksykon

Rodzaje fundamentów

Ze względu na sposób przekazywania obciążeń z fundamentów budowli na podłoże wyróżnia się fundamenty bezpośrednie oraz pośrednie.

Fundamenty bezpośrednie – definicja i rodzaje

 

Fundamenty bezpośrednie przekazują obciążenia bezpośrednio na podłoże. W zależności od formy fundamentów rozróżnia się:
 

 • stopy fundamentowe (pod słupami, filarami),
 • ławy fundamentowe (pod ścianami lub szeregiem słupów),
 • płyty fundamentowe ( najczęściej pod całą powierzchnią budowli),
 • ruszty fundamentowe (krzyżujące się ławy fundamentowe),
 • wanny i skrzynie fundamentowe (płyty fundamentowe ze ścianami zewnętrznymi tworzące szczelną "wannę"a  w przypadku połączenia ze stropem "skrzynię").

 

Fundamenty bezpośrednie płytkie i głębokie

 

Fundamenty bezpośrednie uważa się za płytkie jeżeli głębokość ich posadowienia poniżej poziomu terenu nie przekracza 5,0 m. Przy takich głębokościach można najczęściej wykonać otwarty wykop tradycyjnymi technologiami, bez specjalnych umocnień i zabezpieczeń.

Fundamenty bezpośrednie, przy posadowieniu na głębokościach większych od 5,0 m, uważa się za głębokie i wykonuje w odpowiednio zabezpieczonych wykopach, zwykle po lokalnym obniżeniu zwierciadła wód gruntowych.

 

Fundamenty pośrednie – definicja i rodzaje

 

Fundamenty pośrednie - przekazują obciążenia na podłoże pośrednio poprzez:
 

 • pale i mikropale,

  • pale normalne – przekazujące obciążenie na grunt przez tarcie na pobocznicy i opór pod stopą pala,
  • pale zawieszone – przekazujące obciążenie na grunt przez tarcie na pobocznicy pala,
  • pale stojące – przekazujące obciążenie na grunt przez stopę pala (np. pale oparte stopą na skale),
 • studnie fundamentowe,

 • kesony (wykonywane poniżej poziomu wody),

 • ściany szczelinowe / barety,

 • kolumny,

 • słupy.