Leksykon

Reakcja na ogień i klasy reakcji na ogień

Reakcja na ogień materiału/wyrobu budowlanego jest to jego zachowanie się pod wpływem ognia w określonych warunkach: w postaci wydzielonego ciepła, dymu, obszaru spalania jak też płonących kropel. Reakcje na ogień poszczególnych materałów są podawane poprzez ich przyporządkowanie do klas reakcji na ogień, które opisują również możliwy udział danego materiału w rozwoju pożaru.

Klasy reakcji na ogień dla wyrobów budowlanych określono w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2016/364 z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów budowlanych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.

 

 

Podano 4 klasyfikacje reakcji na ogień dotyczące:

  • wszystkich wyrobów niesklasyfikowanych w pozostałych trzech klasyfikacjach, oznaczenie klas od A1 do F;
  • pokryć podłogowych, oznaczenie klas od A1fl do Ffl;
  • wyrobów izolacji termicznej rur przewodowych, oznaczenie klas od A1L do FL;
  • kabli elektrycznych, oznaczenie klas od Aca do Fca.

 

Podane w rozporządzeniu klasyfikacje w niektórych punktach różnią się od tych które są zawarte w EN 13501-1:2007+A1:2009.

 

W rozporządzeniu WT, załącznik 3, podane są określenia: niepalne, palne, niezapalne, trudno zapalne, łatwo zapalne, niekapiące, samogasnące, intensywnie dymiące i odpowiadające im klasy reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1.

 

Decyzją Komisji Europejskiej (nr 96/603/EG, 2000/605/EG, 2003/424/EG) materiały budowlane zaliczane do klas A1 i A1fl w zakresie reakcji na ogień, przewidzianych w decyzji 2000/147/WE, można wprowadzać do obrotu i deklarować klasy reakcji na ogień A1 i A1fl bez wymogu przeprowadzania badań sprawdzających.

 


 

Normy i przepisy budowlane