Leksykon

Przenośny wolno stojący maszt antenowy

Przenośny wolno stojący maszt antenowy są to wszelkie konstrukcje metalowe bądź kompozytowe, samodzielne bądź w połączeniu z przyczepą, rusztem, kontenerem technicznym, lub szafami telekomunikacyjnymi, posadowione na gruncie, wraz z odciągami, balastami i innymi elementami konstrukcji, instalacją radiokomunikacyjną i infrastrukturą zasilającą, przeznaczone do wielokrotnego montażu i demontażu bez utraty wartości technicznej.

Definicja przenośnego wolno stojącego masztu antenowego zamieszczona została w ustawie prawo budowlane.

 

 


ustawa prawo budowlane - art. 3.5a


 

Normy i przepisy budowlane