Leksykon

Projekt powykonawczy

opis obrazka

Projektem powykonawczym nazywany jest projekt wykonawczy (ewentualnie projekt budowlany) z naniesionymi poprawkami, zmianami itp., dokonanymi w trakcie budowy, a także z dodatkowymi rysunkami i opisami odzwierciedlającymi rzeczywisty stan wykonanego obiektu budowlanego. Zgodnie z Prawem budowlanym jest to część dokumentacji powykonawczej.

 

Projekt powykonawczy sporządzany jest po wykonaniu całego obiektu lub określonych robót budowlanych.