Leksykon

Projekt powykonawczy

opis obrazka

Projektem powykonawczym nazywany jest projekt wykonawczy (ewentualnie projekt budowlany) z naniesionymi poprawkami, zmianami itp., dokonanymi w trakcie budowy, a także z dodatkowymi rysunkami i opisami odzwierciedlającymi rzeczywisty stan wykonanego obiektu budowlanego.

Zgodnie z Prawem budowlanym jest to część dokumentacji powykonawczej.

Projekt powykonawczy sporządzany jest po wykonaniu całego obiektu lub określonych robót budowlanych.

 

Za opracowanie projektu powykonawczego, tak jak i za całą dokumentację powykonawczą, odpowiedzialny jest kierownik budowy.

 


 

Normy i przepisy budowlane