Leksykon

Prefabrykowane elementy i wyroby betonowe

Zgodnie z normą PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność należy odróżniać element prefabrykowany od wyrobu prefabrykowanego.

Prefabrykowany element betonowy - definicja

 

Element prefabrykowany jest to element betonowy formowany i dojrzewający w innym miejscu niż miejsce jego końcowego zastosowania / wbudowania. Może być produkowany fabrycznie lub wytwarzany na miejscu budowy.

 

Wyrób prefabrykowany - definicja

 

Wyrób prefabrykowany jest to betonowy element prefabrykowany wytwarzany zgodnie z odpowiednią europejską normą wyrobu.

 

 


PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania, właściwości użytkowe, produkcja i zgodność


 

Normy i przepisy budowlane