Leksykon

Prefabrykowany wyrób betonowy - definicja

Prefabrykowany wyrób betonowy (prefabrykat betonowy) jest to wyrób betonowy formowany i dojrzewający w innym miejscu niż miejsce jego zastosowania / wbudowania.
W normie PN-EN 206-1:2013+A1:2016 wprowadzono rozróżnienie na element prefabrykowany i wyrób prefabrykowany.

Element prefabrykowany jest to element betonowy formowany i dojrzewający w innym miejscu niż miejsce jego końcowego zastosowania / wbudowania. Może być produkowany fabrycznie lub wytwarzany na miejscu budowy.

Wyrób prefabrykowany jest to betonowy element prefabrykowany wytwarzany zgodnie z odpowiednią europejską normą wyrobu.

 

 


PN-EN 206-1:2013+A1:2016 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność - pkt. 3


 

Normy i przepisy budowlane