Leksykon

Powierzchnia zabudowy budynku

Powierzchnia zabudowy budynku to powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym, wyznaczona przez obrys zewnętrznych krawędzi budynku w poziomie terenu.

 

Do powierzchni zabudowy nie wlicza się:

 

  • powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu np. piwnic, garaży podziemnych,
  • powierzchni elementów drugorzędnych np. schodów, ramp i pochylni zewnętrznych, powierzchni pod daszkami i markizami, występów dachowych, oświetlenia zewnętrznego, 
  • powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze np. szklarnie, altany, przybudówki.

 

Zasady obliczania powierzchni zabudowy podane są w normie PN-ISO 9836:2015-12

 

 


Normy i przepisy budowlane