Leksykon

Porowatość materiałów budowlanych

Porowatość to udział objętości wolnych przestrzeni w jednostce objętości danego materiału [%]. Materiały budowlane w zależności od budowy mogą mieć porowatość od 0% (szkło, metale) do ponad 90% (materiały izolacji cieplnej). Nie ma materiałów o porowatości 100%.

Porowatość

p = 1 – s


gdzie: s - szczelność

 

W zależności od budowy porów rozróżnia się:

  • porowatość bezwzględną (całkowita objętość porów) – obejmuje wszystkie pory, zarówno zamknięte jak i otwarte,
  • porowatość względną – obejmuje tylko pory otwarte.

 

Określa się również: strukturę porów (rozkład procentowy wielkości porów określany ich średnicą) oraz powierzchnię właściwą (całkowita powierzchnia porów i kapilar w jednostce objętości materiału).