Leksykon

Pomieszczenie chronione przed hałasem

Pomieszczenie chronione jest to zgodnie z PN-B-02151-3:2015-10 pomieszczenie, do którego ze względu na jego przeznaczenie, ogranicza się przenoszenie dźwięków powietrznych i uderzeniowych od źródeł znajdujących się poza nim. W normie określono wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w pomieszczeniach chronionych.

W wycofanej normie PN-B-02151-01:1987 pod pojęciem pomieszczenie chronione określano pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi (z wyjątkiem kuchni i pomieszczeń sanitarnych w mieszkaniu), dla których określone są dopuszczalne poziomy dźwięku A.

 


Normy i przepisy budowlane