Leksykon

Polskie Normy

Polskie Normy, oznaczone: PN, są opracowywane przez Komitety techniczne PKN i zatwierdzane przez PKN. Polska Norma może wprowadzić w Polsce normę europejską (PN-EN) lub międzynarodową (PN-ISO, PN-EN-ISO). Taka norma może być publikowana w języku oryginału.

 

Normy krajowe (w Polsce Polskie Normy) nie mogą być sprzeczne z normami zharmonizowanymi. Jeżeli istnieje norma zharmonizowana to każdy kraj UE i EFTA musi wycofać normy krajowe sprzeczne z tą normą zharmonizowaną najpóźniej po upływie okresu koegzystencji określonego dla danej normy zharmonizowanej.

 

Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim.

 


 

Normy i przepisy budowlane