Leksykon

Połączenia murowanych ścian działowych

Sposób połączenia krawędzi ściany działowej (z konstrukcją, inną ścianą działową lub wypełniającą) decyduje w podstawowy sposób o schemacie jaki można dla niej przyjąć w obliczeniach statycznych, a w konsekwencji o maksymalnych wymiarach ściany.

 

Połączenie murowanych ścian działowych ma zasadniczy wpływ na właściwości ściany i możliwość spełnienia wymagań. Dlatego podczas prac wykonawczych, ale również przy przebudowie, remoncie i modernizacji należy zwracać szczególną uwagę na to, aby sposób połączenia krawędzi ściany był zgodny z tym jaki został przewidziany w projekcie.

 

Połączenie krawędzi ściany działowej z konstrukcją

 

Do połączenia krawędzi ścian działowych z konstrukcją stosuje się kotwy, łączniki oraz inne rozwiązania specjalne zapewniające podparcie poziome przy jednoczesnym zapewnieniu swobody odkształceń w płaszczyźnie ściany. Przy łączeniu ścian działowych między sobą stosuje się również wiązania murarskie.

 

Przy przyjmowaniu (obliczaniu) nośności kotew i łączników projektant powinien być wyjątkowo ostrożny i upewnić się czy przyjmowane wartości dotyczą sytuacji i rozwiązania konstrukcyjnego oraz materiałów i wyrobów, które on przewidział.

 

Z dużą ostrożnością należy wykorzystywać informacje ogólne, nieprecyzyjne i niejednoznaczne czy też pochodzące z niepewnych źródeł, takich jak na przykład prospekty reklamowe.

 

Nośności łączników stosowane w obliczeniach muszą być przyjmowane z odpowiednimi, dla konkretnych rozwiązań, współczynnikami bezpieczeństwa. Korzystając z literatury technicznej należy zawsze upewnić się czy podane tam informacje dotyczą przyjętych wyrobów i materiałów oraz projektowanego sposobu zamocowania zarówno w konstrukcji murowej jak i w konstrukcji budynku.

 

Projektowanie i wykonawstwo murowanych ścian działowych zostało wyczerpująco omówione w szkoleniu i publikacji Ściany działowe o konstrukcji murowej (Locja.pl – Baza wiedzy).

 

Połączenia ścian działowych z konstrukcją omówione są również w szkoleniu Połączenia systemów ścianowych (Locja.pl – Baza wiedzy).