Leksykon

Podstawowe wymagania - Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych

Wymaganie nr 7. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych jest, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR), jednym z siedmiu podstawowych wymagań, jakie muszą spełniać obiekty budowlane jako całość oraz ich poszczególne części.

Wymagania podstawowe dla budynków - zapewnienie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych

 

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane, wykonane i rozebrane w taki sposób, aby wykorzystanie zasobów naturalnych było zrównoważone i zapewniało w szczególności:

  • ponowne wykorzystanie lub recykling obiektów budowlanych oraz wchodzących w ich skład materiałów i części po rozbiórce;
  • trwałość obiektów budowlanych;
  • wykorzystanie w obiektach budowlanych przyjaznych środowisku surowców i materiałów wtórnych.

 

W Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich  nr 89/106/EEC (CPD) zastąpionej przez CPR nie było wymagania nr 7.

 


Normy i przepisy budowlane