Leksykon

Podstawowe wymagania - Ochrona przed hałasem

Wymaganie nr 5. Ochrona przed hałasem jest, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR), jednym z siedmiu podstawowych wymagań, jakie muszą spełniać obiekty budowlane jako całość oraz ich poszczególne części.

Wymagania podstawowe dla budynków - zapewnienie ochrony przed hałasem

 

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby hałas odbierany przez osoby je zajmujące lub znajdujące się w pobliżu tych obiektów nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenie dla ich zdrowia oraz pozwalał im spać, odpoczywać i pracować w zadowalających warunkach.

 

W Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich  nr 89/106/EEC (CPD) zastąpionej przez CPR wymaganie nr 5 było zapisane jako "Ochrona przed hałasem i drganiami".

 


 

 

Normy i przepisy budowlane