Leksykon

Podstawowe wymagania - Nośność i stateczność

Wymaganie nr 1. Nośność i stateczność jest, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR), jednym z siedmiu podstawowych wymagań, jakie muszą spełniać obiekty budowlane jako całość oraz ich poszczególne części.

Wymagania podstawowe dla budynków - zapewnienie nośności i stateczności

 

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby obciążenia mogące na nie działać podczas ich budowy i użytkowania nie prowadziły do:

  • zawalenia się całego obiektu budowlanego lub jego części;
  • znacznych odkształceń o niedopuszczalnym stopniu;
  • uszkodzenia innych części obiektów budowlanych, urządzeń lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych konstrukcji;
  • uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go przyczyny.

 

W Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich  nr 89/106/EEC (CPD) zastąpionej przez CPR wymaganie nr 1 było zapisane jako "bezpieczeństwo konstrukcji".

 


Normy i przepisy budowlane