Leksykon

Podstawowe wymagania - Higiena, zdrowie i środowisko

Wymaganie nr 3. Higiena, zdrowie i środowisko jest, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR), jednym z siedmiu podstawowych wymagań, jakie muszą spełniać obiekty budowlane jako całość oraz ich poszczególne części.

Podstawowe wymagania wobec budynków w kontekście zdrowia, środowiska i klimatu

 

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby podczas ich budowy, użytkowania i rozbiórki nie stanowiły w ciągu ich całego cyklu życia zagrożenia dla higieny ani zdrowia czy bezpieczeństwa pracowników, osób je zajmujących lub sąsiadów, nie wywierały w ciągu ich całego cyklu życia nadmiernego wpływu na jakość środowiska ani na klimat, w szczególności w wyniku:

  • wydzielania toksycznych gazów;
  • emisji niebezpiecznych substancji, lotnych związków organicznych, gazów cieplarnianych lub niebezpiecznych cząstek do powietrza wewnątrz i na zewnątrz obiektu budowlanego;
  • emisji niebezpiecznego promieniowania;
  • uwalniania niebezpiecznych substancji do wody gruntowej, wód morskich, wód powierzchniowych lub gleby;
  • uwalniania do wody pitnej niebezpiecznych substancji lub substancji, które w inny sposób negatywnie wpływają na wodę pitną;
  • niewłaściwego odprowadzania ścieków, emisji gazów spalinowych lub niewłaściwego usuwania odpadów stałych i płynnych;
  • wilgoci w częściach obiektów budowlanych lub na powierzchniach w obrębie tych obiektów.

 

W Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich  nr 89/106/EEC (CPD) zastąpionej przez CPR wymaganie nr 3 było zapisane również jako "Higiena, zdrowie i środowisko".

 


 

Normy i przepisy budowlane