Leksykon

Podstawowe wymagania - Bezpieczeństwo pożarowe

Wymaganie nr 2. Bezpieczeństwo pożarowe jest, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (CPR), jednym z siedmiu podstawowych wymagań, jakie muszą spełniać obiekty budowlane jako całość oraz ich poszczególne części.

Wymagania podstawowe dla budynków - zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego

 

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku wybuchu pożaru:

  • nośność konstrukcji została zachowana przez określony czas;
  • powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach budowlanych było ograniczone;
  • rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty budowlane było ograniczone;
  • osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt budowlany lub być uratowane w inny sposób;
  • uwzględnione było bezpieczeństwo ekip ratowniczych.

 

W Dyrektywie Rady Wspólnot Europejskich  nr 89/106/EEC (CPD) zastąpionej przez CPR wymaganie nr 2 było zapisane również jako "bezpieczeństwo pożarowe".

 


 

Normy i przepisy budowlane