Leksykon

Pochylenie połaci dachowej

opis obrazka

Pochylenie połaci dachowej jest to kąt zawarty między połacią a płaszczyzną poziomą, określony w stopniach, spadkiem w procentach lub tangensem tego kąta.

 

Schemat układu pochylenia połaci dachowych wg PN-B-02361

 

 

Na wielkość pochylenia połaci dachowej ma wpływ rodzaj pokrycia, funkcja poddasza, strefa klimatyczna, architektura budynku.

 

Im spadek dachu jest większy tym mniejsze są wymagania co do szczelności pokrycia.

 

 

Przykładowe pochylenia połaci dachowych (wg PN-B-02361:1999):

Sposób pokrycia Wartość pochylenia połaci dachowej

Zalecane
pochylenie

h:a α % %
Dwie warstwy papy termozgrzewalnej asfaltowej lub asfaltowo - polimerowej
na betonie
≥ 0,01 ≥ 0,6 ≥ 1 od 3 do 20
Powłoka bezspoinowa z mas asfaltowych i asfaltowo - polimerowych na trzech
warstwach pap asfaltowych układanych na podłożu drewnianym
od 0,02
do 0,20
od 1
do 11
od 1
do 20
od 2 do 3
Asfaltowe gonty papowe mocowane mechanicznie na podłożu drewnianym
lub na jednej warstwie papy na podłożu drewnianym
od 20
do 3,70
od 12
do 75
od 20
do 370
od 20
do 100
Jedna warstwa folii z PCV.P, grubości min. 1,2 mm, na podłożu betonowym od 0,03
do 0,20
od 2
do 11
od 3
do 20
od 3
do 20
Blacha falista stalowa ocynkowana, nierdzewna i kwasoodporna, cynkowa i aluminiowa 0,25 14 25 ≥ 30
Blacha miedziana w arkuszach 0,20 11 20 ≥ 25
Blacha cynkowa w arkuszach 0,35 19 35 od 35
do 60
Dachówka ceramiczna karpiówka, pojedynczo od 0,8
do 1,2
od 39
do 50
od 80
do 120
od 80
do 100
Dachówka ceramiczna holenderka od 0,6
do 1,2
od 31
do 50
od 60
do 120
od 80
do 110
Dachówka ceramiczna zakładkowa od 0,5
do 1,0
od 27
do 45
od 50
do 100
od 70
do 90
Płytki z łupka, podwójnie od 0,5
do 1,25
od 27
do 51
od 50
do 125
od 60
do 100