Leksykon

PN-ISO 9836:2015-12 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych

W normie podane są wskaźniki powierzchniowe, kubaturowe i mieszane powierzchniowo-kubaturowe, będące podstawą do liczbowego wyrażania różnych parametrów związanych z funkcjonowaniem budynków. Można je wykorzystywać jako wielkości pomocnicze w każdej fazie prac projektowych. Umożliwiają ocenę oraz porównywanie zarówno istniejących, jak i projektowanych budynków pod względem funkcjonalnym, technicznym i ekonomicznym. Są przydatne na przykład przy obliczaniu i porównywaniu kosztów inwestycyjnych, eksploatacyjnych, związanych z konserwacją, remontem, przebudową, rozbudową itp.

Wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe należy obliczać zgodnie z zasadami podanymi w PN-ISO 9836:2015 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

 

Norma ta zastąpiła wycofane i nieaktualne normy:

 • PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych;
 • PN-69-B-02360 Kubatura budynków. Zasady obliczania;
 • PN-70-B-02365 Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru.

 

Ogólnie dla różnych celów i w różnych krajach przy określaniu zasad mierzenia powierzchni stosowane są 3 metody/koncepcje:

 1. Pomiar w licu przegród zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych;
 2. Pomiar w osiach przegród;
 3. Połączenie obu powyższych metod dla spełnienia szczególnych wymagań i przepisów.
   

Uznano, że metoda mierzenia powierzchni w osiach ścian (b) nie jest użyteczna z praktycznego punktu widzenia, głównie z tego powodu, że nie pozwala na określenie rzeczywistych powierzchni.
 

W PN-ISO 9836:2015 stosowane są wyłącznie metody mające praktyczne zastosowanie. Norma ta powinna być stosowana przy:

 • Opracowywaniu wymagań technicznych dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia (projektowanie, opracowywanie przepisów budowlanych, transakcje handlowe);
 • Sporządzaniu dokumentacji technicznej związanej z projektowaniem i wznoszeniem budynku, przygotowanej przez projektantów, wykonawców i producentów;
 • Obliczaniu wielkości powierzchni kondygnacji, która będzie użyteczna ze względów funkcjonalnych na potrzeby indywidualnych miejsc pracy, umeblowania, wyposażenia lub jako powierzchnia ruchu;
 • Opracowywaniu oceny, porównywaniu lub kontroli właściwości budynku, które związane są z jego przestrzennym kształtowaniem.

 


 

Normy i przepisy budowlane