Leksykon

PN-ISO 6240:1998 Właściwości użytkowe w budownictwie - Zawartość i układ norm

W normie wyszczególniono podstawowe postanowienia (rozdziały, punkty), które powinna zawierać norma, właściwości użytkowych komponentów budowlanych i ich zestawów oraz podano kolejność, w jakiej te postanowienia (rozdziały, punkty) powinny być zamieszczone.

Norma jest przeznaczona do:

 • Stosowania przez zespoły opracowujące normy właściwości użytkowych komponentów budowlanych i ich zestawów;
 • Przygotowywania takich dokumentów jak:
  • Wykazy wymaganych właściwości użytkowych w przepisach budowlanych i innych dokumentach,
  • Wykazy wymaganych lub uzyskanych właściwości użytkowych w wytycznych dla projektantów budowlanych,
  • Wykazy wymaganych lub uzyskanych właściwości użytkowych w dokumentach kontraktowych przy zakupie komponentów,
  • Wykazy wymaganych i uzyskanych właściwości użytkowych w opisach technicznych i dokumentach kontraktowych związanych z realizacją budynków,
  • Wykazy uzyskanych właściwości użytkowych w dokumentach wytwórców wyrobów.

 

W normie zastosowano następujące terminy:

Komponent: Produkt wytwarzany jako odrębna całość, mający spełniać określoną funkcję lub wiele funkcji.

Zestaw: Zbiór komponentów.

Właściwość użytkowa: Zachowanie się (wyrobu) związane z użytkowaniem.

 


 

Normy i przepisy budowlane