Leksykon

PN-EN ISO 9346 Cieplno-wilgotnościowe właściwości użytkowe budynków i materiałów budowlanych - Wielkości fizyczne dotyczące przenoszenia masy - Słownik

W normie zdefiniowano wielkości fizyczne i inne terminy stosowane w zakresie przenoszenia masy, odnoszące się do układów izolacji cieplnej i podano odpowiednie symbole i jednostki miar

Norma jest w polskiej wersji językowej.