Leksykon

PN-EN ISO 354 Akustyka - Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej

W normie określono metodę pomiaru pochłaniania dźwięku przez materiały akustyczne stosowane jako ściany lub sufity oraz równoważne powierzchnie pochłaniania dźwięku przez obiekty takie jak meble, ludzie lub pochłaniacze przestrzenne.

Norma jest  przywołana w załączniku nr 1 do rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki.

 


 

Normy i przepisy budowlane