Leksykon

PN-EN ISO 13943 Bezpieczeństwo pożarowe - terminologia

PN-EN ISO 13943 Bezpieczeństwo pożarowe - terminologia jest normą europejską wprowadzoną do zbioru norm krajowych bez jakichkolwiek zmian. W normie podana jest terminologia dotycząca zagadnień bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej.

Wycofana PN-EN ISO 13943:2002 jest w polskiej wersji językowej i zawiera 183 hasła (terminy i ich definicje) w języku polskim oraz terminy w angielskiej, francuskiej i niemieckiej wersji językowej, dotyczących zagadnień pożaru, ze szczególnym uwzględnieniem badań ogniowych.

 

Aktualna PN-EN ISO 13943:2010 nie została przetłumaczona na język polski i w zbiorze norm krajowych występuje w angielskiej wersji językowej. W stosunku do poprzedniej wersji norma została zmieniona i zawiera 354 terminy i ich definicje w języku angielskim stosowane w zagadnieniach bezpieczeństwa pożarowego i ochrony przeciwpożarowej.

 


 

Normy i przepisy budowlane