Leksykon

PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane - Właściwości cieplno-wilgotnościowe - Tabelaryczne wartości obliczeniowe i procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych

W normie podano metody określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych dla jednorodnych cieplnie materiałów i wyrobów budowlanych łącznie z procedurami konwersji wartości otrzymanych w jednych warunkach na wartości stosowane w innych warunkach.

Procedury obejmują obliczeniową temperaturę otoczenia w zakresie od -30 °C do +60 °C. Podano współczynniki konwersji z uwagi na temperaturę i wilgotność, stosowane w zakresie średnich temperatur od 0 °C do +30 °C.

 


 

Normy i przepisy budowlane