Leksykon

PN-EN ISO 10077-2 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Część 2: Metoda komputerowa dla ram

W normie określono metodę i podano referencyjne dane wejściowe do obliczania współczynnika przenikania ciepła profili ram i współczynnika liniowego przenikania ciepła ich połączeń z oszkleniem lub nieprzeźroczystymi płaskimi elementami wypełniającymi (panelami). Normę stosuje się równiez do oceny oporu cieplnego profili żaluzji i charakterystyk cieplnych skrzynek żaluzji zwijalnych (rolet).


W normie podano także kryteria oceny wiarygodności wyników (walidacji) programów komputerowych stosowanych do obliczania współczynnika przenikania ciepła profili ram.

 


W normie PN-EN-ISO-10077-2 nie uwzględniono:

  • efektów promieniowania słonecznego;
  • przejmowania ciepła spowodowanego nieszczelnościami;
  • trójwymiarowego przenoszenia ciepła w przypadku metalowego połączenia punktowego;
  • efektów mostków cieplnych między ramą okna, a konstrukcją budynku.