PN-EN 772-9 Metody badań elementów murowych Część 9: Określenie objętości brutto, objętości netto i udziału procentowego drążeń elementów murowych ceramicznych i silikatowych przez napełnianie piaskiem

W normie opisano metodę określenia objętości brutto, objętości netto i udziału procentowego drążeń elementów murowych ceramicznych i silikatowych zawierających wnęki, zagłębienia i otwory. Podano sposób przygotowania próbek oraz materiały pomocnicze potrzebne do przeprowadzenia badania, procedurę badawczą oraz sposób obliczania, przedstawiania i wyznaczania wyników wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

 

 

Wersja normy PN-EN 772-9:2000, dotyczyła tylko elementów murowych silikatowych.

 

W zależności od rodzaju elementów murowych przy badaniach należy stosować następujące normy:
 

  • PN-EN 771-1 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe ceramiczne;
  • PN-EN 771-2 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy murowe silikatowe;
  • PN-EN 772-16 Metody badań elementów murowych -- Część 16: Określenie wymiarów.

 


 

locja.pl 16 sierpnia 2017
Normy i przepisy budowlane:
Logowanie
Normy i przepisy budowlane
Nasi autorzy