Leksykon

PN-EN 772-7:2000 Określenie absorpcji wody przez elementy murowe ceramiczne stosowane w warstwach odpornych na wilgoć, za pomocą gotowania w wodzie

W normie PN-EN 772-7 podana jest metoda określania absorpcji wody, przez elementy murowe ceramiczne stosowane w warstwach odpornych na wilgoć, za pomocą gotowania próbek w wodzie przez określony czas.

Metoda badania absorpcji wody ceramicznych elementów murowych:

 

Po wysuszeniu do stałej masy i zważeniu, element murowy zanurzany jest w wodzie tak, aby wszystkie jego powierzchnie miały kontakt z wodą. W ciągu pierwszej godziny woda doprowadzana jest do wrzenia i w ciągu następnych 5 godzin jest w takim stanie utrzymywana. Dalej przez minimum 16 godzin w naturalny sposób schładza się całość do temperatury otoczenia, po czym elementy murowe są wyjmowane i ważone. Absorpcja wody jest określana jako średnia z minimum sześciu wyników pomiarów z dokładnością do 0,1 % z wzoru:

 

                     

 

gdzie:

ms - masa próbki po nasączeniu

md - masa próbki suchej

 


 

Normy i przepisy budowlane