Leksykon

PN-EN 772-21:2011 Określanie absorpcji wody ceramicznych i silikatowych elementów murowych przez absorpcję zimnej wody

W normie podano metodę wyznaczania absorpcji wody elementów murowych ceramicznych i silikatowych przez zanurzenie ich w zimnej wodzie.

Metoda badania absorpcji wody ceramicznych i silikatowych elementów murowych:

 

Po wysuszeniu do stałej masy i zważeniu, element murowy zanurzany jest w wodzie tak aby wszystkie jego powierzchnie miały kontakt z wodą. Po 24 godz. w przypadku elementów ceramicznych lub po 48 godz. w przypadku elementów silikatowych elementy murowe są wyjmowane i ważone. Absorpcja wody jest określana jako średnia minimum sześciu wyników pomiarów z dokładnością do 1 % z wzoru:

 

gdzie:

Ms masa próbki po nasączeniu

Md masa próbki suchej

 


 

Normy i przepisy budowlane