Leksykon

PN-EN 772-20 Metody badań elementów murowych Część 20: Oznaczanie płaskości powierzchni licowych elementów murowych

W normie opisano metodę oznaczania płaskości powierzchni licowych elementów murowych. Podano sposób przygotowania próbek oraz przyrządów potrzebnych do przeprowadzenia badania, procedurę badawczą oraz sposób obliczania, przedstawiania i wyznaczania wyników wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

W zależności od rodzaju elementów murowych przy badaniu należy stosować następujące normy:

  • PN-EN 771-1 Elementy murowe ceramiczne;
  • PN-EN 771-2 Elementy murowe silikatowe;
  • PN-EN 771-3 Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi;
  • PN-EN 771-4 Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkoweg;
  • PN-EN 771-5 Elementy murowe z kamienia sztucznego;
  • PN-EN 771-6 Elementy murowe z kamienia naturalnego

 

Uwaga:

Norma PN-EN 772-20:2002 obejmowała tylko elementy murowe z betonu kruszywowego, z kamienia sztucznego i z kamienia naturalnego. Poprawka PN-EN 772-20:2002/A1:2005 oprócz zmian w zasadach pobierania próbek, przeprowadzania badania, obliczania i przedstawiania wyników oraz sprawozdania z badania, rozszerzyła zakrse na wszystkie elementy murowe objęte normą EN 771 (wszystkie części)

 


 

Normy i przepisy budowlane