Leksykon

PN-EN 772-2 Metody badań elementów murowych Część 2: Określenie procentowego udziału powierzchni drążeń w elementach murowych

W normie opisano metodę określania procentowego udziału powierzchni drążeń w elementach murowych. Przedstawiono wymagane urządzenia badawcze, sposób przygotowania próbek oraz materiały pomocnicze potrzebne do przeprowadzenia badania, zasadę pomiaru (geometryczny lub przez ważenie) oraz sposób przedstawiania wyników badań wraz z informacjami, jakie powinno zawierać sprawozdanie z badań.

W zależności od rodzaju elementów murowych przy badaniach należy stosować następujące normy:

  • PN-EN 771-1 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 1: Elementy murowe ceramiczne;
  • PN-EN 771-2 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 2: Elementy murowe silikatowe;
  • PN-EN 771-3 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi);
  • PN-EN 771-4 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego;
  • PN-EN 771-5 Wymagania dotyczące elementów murowych - Część 5: Elementy murowe z kamienia sztucznego.

 


 

Normy i przepisy budowlane