Leksykon

PN-EN 772-16 Metody badań elementów murowych Część 16: Określenie wymiarów

W normie PN-EN 772-16 podano metodę określania wymiarów zewnętrznych (długość, szerokość, wysokość),grubości oraz grubości łącznej ścianek zewnętrznych i wewnętrznych, głębokości drążeń, a także równoległości powierzchni kładzenia (wspornych) elementów murowych.

Próbki do badań należy pobierać zgodnie z odpowiednią częścią normy EN 771.

W normie określono:

  • sposób przygotowania próbek;
  • procedury, miejsca i sposób pomiarów w zależności od wielkości i kształtu elementów murowych;
  • dokładności pomiarów elementów murowych określając maksymalny błąd pomiaru w zależności od odchyłki mierzonego wymiaru;
  • sposoby obliczeń i przedstawienia wyników;
  • zawartość sprawozdania z badań.

 


 

Normy i przepisy budowlane