Leksykon

PN-EN 772-11:2011 Określenie absorpcji wody elementów murowych z betonu kruszywowego, autoklawizowanego betonu komórkowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego spowodowanej podciąganiem kapilarnym oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych

W normie podana jest metoda określenia współczynnika absorpcji wody spowodowanego podciąganiem kapilarnym elementów murowych z betonu kruszywowego, autoklawizowanego betonu komórkowego, kamienia naturalnego i kamienia sztucznego oraz początkowej absorpcji wody elementów murowych ceramicznych.

 

Metoda badania absorpcji wody betonu komórkowego, betonu kruszywowego, kamienia naturalnego i sztucznego

 

Metoda badania: Po wysuszeniu do stałej masy, element murowy zanurzany jest w wodzie na określony czas (na głębokość 5 mm ± 1 mm) i następnie określany jest przyrost masy. W przypadku elementów murowych z betonu kruszywowego, autoklawizowanego betonu komórkowego, kamienia naturalnego i kamienia sztucznego mierzona jest absorpcja wody przez powierzchnię licową elementu, a w przypadku elementów murowych ceramicznych mierzona jest początkowa absorpcja wody przez powierzchnię wsporną.

 

Współczynnik absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym betonu kruszywowego i kamienia sztucznego obliczany jest jako średnia minimum sześciu wyników pomiarów z dokładnością do 0,1 g/(m2 * s) z wzoru:

 

Współczynnik absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym autoklawizowanego betonu komórkowego i kamienia naturalnego obliczany jest jako średnia minimum sześciu wyników pomiarów z dokładnością do 1 g/(m2 * s0,5) z wzoru:

 

 

Początkowa absorpcja wody elementów murowych ceramicznych obliczana jest jako średnia minimum sześciu wyników pomiarów z dokładnością do 0,1 kg/(m2 * min) z wzoru:

 

 

oznaczenia występujące we wzorach:

mdry,s  - masa próbki po wysuszeniu [g]

mso,s  - masa próbki po nasączeniu w czasie t [g]

As  - powierzchnia próbki zanurzona w wodzie [mm2]: wsporna - dla elementów murowych ceramicznych, licowa - w pozostałych przypadkach

tso  - czas nasycania (podany w odpowiedniej części EN771) [s]

t = 1 [min]


 

Normy i przepisy budowlane