Leksykon

PN-EN 1627 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje - Odporność na włamanie – Wymagania i klasyfikacja

W normie określono wymagania i systemy klasyfikacji dotyczące odporności na włamanie: drzwi, okien, ścian osłonowych, krat i żaluzji.

Norma dotyczy wyrobów, które charakteryzują się następującymi sposobi otwierania jak:

 • rozwieranie,
 • uchylanie,
 • składanie,
 • rozwieranie z uchylaniem,
 • otwieranie w przypadku górnego lub dolnego zawieszenia,
 • przesuwania poziomo lub pionowo,
 • zwijania.

 

Norma dotyczy również konstrukcji stałych, wyrobów zawierających takie elementy jak płytki otworów wrzutowych na listy, kratki wentylacyjne itp.

 

Norma nie dotyczy:

 • odporności zamków i wkładek bębenkowych na atak z zastosowaniem narzędzi do „pickingu”,
 • prefabrykowanych elementów betonowych,
 • ataków skierowanych na wyroby budowlane przeciwwłamaniowe sterowane elektrycznie, elektronicznie lub elektromagnetycznie, z zastosowaniem metod ataku, które mogłyby spowodować utratę tych właściwości,
 • bram i barier objętych normą PN-EN 13241-1.

 

Odporność na włamanie jest to właściwość elementu (np. drzwi, okna, ściany osłonowej, kraty, żaluzji) polegająca na stawianiu oporu próbom siłowego wejścia do chronionego pomieszczenia lub obszaru, z użyciem siły fizycznej oraz za pomocą określonych z góry narzędzi.

Klasa odporności (RC) jest to poziom odporności na próby włamania, który zapewnia wyrób.

Czas oporu jest to czas roboczy osoby badającej, przeprowadzającej próbę włamania ręcznego.

 

W normie przyjęto podział na grupy wyrobów budowlanych:

Grupa 1 – wyroby mające pełne elementy, otwierające się poprzez obrót (np. typowe okna i drzwi);

Grupa 2 – wyroby mające pełne elementy, otwierające się poprzez przesuwanie (np. drzwi i okna przesuwne);

Grupa 3 – wyroby mające otwierające się elementy składające ze sztywnych elementów składowych (np. żaluzje);

Grupa 4 – wyroby mające co najmniej jeden otwór (poza otworem wrzutowym do listów) o odpowiedniej wielkości.

 

Zaliczenie do odpowiedniej klasy odporności na włamanie następuje po przeprowadzeniu kombinacji trzech metod badań: obciążenia statycznego, obciążenia dynamicznego i ataku ręcznego.

 

W normie podano metody badań zależne od rodzaju badania, rodzaju elementu budowlanego, sposobu jego otwierania oraz klasy odporności, przeprowadzane zgodnie z przywołanymi normami: PN-EN 1628, PN-EN 1629, PN-EN 1630.

 

W normie określono sześć klas odporności na włamanie odpowiadających znanym metodom ataku stosowanym przez włamywaczy

Grupa włamywaczy

Klasy odporności na włamanie

Czas oporu / Maksymalny łączny czas badania [min]

Użyte narzędzia

Metoda i próba uzyskania dostępu w zależności od typu włamywacza

Wiedza włamywacza nt. poziomu odporności wyrobów budowlanych

Poziom ryzyka podejmowanego przez włamywacza

Włamywacze przypadkowi lub okazjonalni, poziom użytej siły jest niewysoki, stosowane są zwyczajne narzędzia ręczne lub środki do wywarzania, unikają hałasu i niepotrzebnego ryzyka, a co za tym idzie czas ma znaczenie, znaczący opór napotkany podczas ataku jest powodem jego zaniechania

RC1

- / -

Małe proste narzędzia

Przypadkowy włamywacz próbuje wykorzystać sposobność.

Siła fizyczna: kopanie, napieranie barkiem, podnoszenie, wyrywanie itp.

Brak specjalnych informacji

Niski

RC2

3 / 15

Proste narzędzia: śrubokręt, szczypce, klin, mała piła ręczna itp. Brak mechanicznych narzędzi do wiercenia

Włamywacz próbuje wykorzystać sposobność.

 

Słaba znajomość

Niski

RC3

5 / 20

Łom stalowy, dodatkowy śrubokręt, mały młotek, wybijaki, mechaniczne narzędzia do wiercenia

włamywacz próbuje wykorzystać sposobność.

Częściowa znajomość

Średni

Włamywacze doświadczeni i profesjonalni, świadomi prawdopodobnych korzyści, planujący włamanie, znający właściwości wyrobów budowlanych, nie zwracają uwagi na hałas i czas włamania, używają narzędzi o dużej mocy

RC4

10 / 30

Dodatkowo: ciężki młotek, siekiera, przecinaki, przenośna wiertarka z napędem zasilanym z baterii

Wprawny włamywacz jest zdecydowany na uzyskanie dostępu

Ma wiedzę

Większy

RC5

15 / 40

Dodatkowo: takie  narzędzia elektryczne jak wiertarki, wyrzynarki, przenośne piły ręczne, szlifierki kątowe z max średnicą tarczy 125 mm

Doświadczony włamywacz jest zdecydowany na uzyskanie dostępu i jest dobrze zorganizowany

Ma dobrą wiedzę

Wysoki

RC6

20 / 50

Dodatkowo: młot kruszący, narzędzia elektryczne dużej mocy do obsługi przez jedną osobę np. wiertarki, wyrzynarki, przenośne piły ręczne, szlifierki kątowe z max średnicą tarczy 230 mm

Doświadczony włamywacz przewiduje duże korzyści, jest zdecydowany na uzyskanie dostępu i jest bardzo dobrze zorganizowany

Ma bardzo dobrą wiedzę

Wysoki

 

Normy i przepisy budowlane