Leksykon

PN-EN 15435 Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego. Cechy wyrobu i właściwości użytkowe

Norma EN 15435 jest normą zharmonizowaną. Określono w niej charakterystyki i wymagania dotyczące właściwosci użytkowych niekonstrukcyjnych pustaków szalunkowych. Są one wykorzystywane, jako szalunek tracony, do wykonywania wszystkich rodzajów ścian wraz ze ścianami działowymi. Pustaki mogą być wykonywane z betonu na kruszywie zwykłym i/lub lekkim. Pustaki mogą być łączone pomiędzy sobą w płaszczyznach poziomych lub pionowych, przy pomocy zaprawy lub na sucho. Po wymurowaniu pustaki należy wypełnić betonem lub zaprawą. Nie przewiduje się ich stosowania bez wypełnienia zaprawą lub betonem. Norma nie dotyczy elementów murowych objetych normą PN-EN 771-3.

Pustaki szalunkowe mogą być wykonywane z przymocowaną fabrycznie izolacją cieplną.

W PN-EN 15435 podano cechy i właściwości użytkowe oraz metody badań wyrobów objętych wymaganiami tej normy.

W załączniku ZA podano informacje dotyczące powiązania z rozporządzeniami/dyrektywami UE. Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego objęte są systemem zgodności 4.

 

Zasadnicze właściwości i wymagania dotyczące pustaków szalunkowych z betonu zwykłego i lekkiego:

  • kształt i budowa (wymiary i ich odchyłki, płaskość i równoległość powierzchni kładzenia, płaskość i wygląd powierzchni elementów licowych);
  • rozszerzalność pod wpływem wilgoci;
  • reakcja na ogień (dot. pustaków stosowanych w elementach podlegających wymaganiom ochrony pożarowej);
  • przepuszczalność pary wodnej (dot. pustaków stosowanych do ścian zewnętrznych);
  • absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym;
  • wytrzymałość mechaniczna (do przeniesienia parcia świeżego betonu): wytrzymałość na rozciąganie żeber poprzecznych oraz wytrzymałość na zginanie ścianek bocznych;
  • izolacyjność od dźwięków powietrznych (określana gęstością netto w stanie suchym oraz odchyłkami);
  • właściwości cieplne;
  • trwałość;
  • substancje niebezpieczne.

 

Podane zostały wymagania dotyczące znakowania wyrobów, jak również przykład znakowania CE i etykietowania elementów murowych objętych normą.


 

Normy i przepisy budowlane