Leksykon

PN-EN 12670 Kamień naturalny. Terminologia

W normie podano 577 zalecanych terminów dotyczących kamienia naturalnego: terminy geologiczne (449), terminy dotyczące wydobycia w górnictwie skalnym (41), terminy dotyczące obróbki (57) i terminy dotyczące wyrobów i montażu (30). Podano naukową klasyfikację kamienia naturalnego, indeks alfabetyczny terminów angielskich oraz indeks alfabetyczny terminów polskich.

Podane są podstawy terminologiczne dla definicji geologicznych i petrograficznych w odniesieniu do kamienia naturalnego i jego klasyfikacji. Zamieszczone są najbardziej popularne oraz handlowe terminy związane z wydobyciem, obróbką, montażem i obrotem towarowym kamienia naturalnego.

 


 

Normy i przepisy budowlane