Leksykon

PN-EN 12440 Kamień naturalny. Kryteria mianownictwa

W normie podano nazwy i terminy definiujące naturalne materiały kamienne. Podano kryteria określania kamienia naturalnego począwszy od surowca aż do wyrobu końcowego. Norma ujednolica kryteria oznaczeń odmian kamienia naturalnego, utrzymanie nazewnictwa tradycyjnego oraz wprowadza terminy dotyczące charakteru petrograficznego, typowego zabarwienia i miejsca pochodzenia kamieni naturalnych.

 

W załączniku podano wykaz głównych europejskich kamieni naturalnych.


 

Normy i przepisy budowlane