Leksykon

PN-EN 12354-6 Akustyka budowlana - Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów - Część 6: Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach

W normie opisano model obliczeniowy służący do określenia całkowitego równoważnego pola powierzchni dźwiękochłonnej (chłonności akustycznej) lub czasu pogłosu zamkniętych przestrzeni w budynkach.

Obliczenia oparto głównie na danych pomiarowych charakteryzujących pochłanianie dźwięku materiałów i obiektów. Obliczenia mogą być przeprowadzane jedynie dla pasm częstotliwości.

 


 

Normy i przepisy budowlane