Leksykon

PN-EN 12354-5 Akustyka budowlana - Określanie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów - Część 5: Poziomy hałasu pochodzące od wyposażenia technicznego

W normie opisano model obliczeniowy służący do określania poziomu ciśnienia akustycznego w budynkach - pochodzącego od wyposażenia technicznego.

Podobnie jak w EN ISO 16032, model ten dotyczy takich źródeł hałasu jak instalacje sanitarne, wentylacja mechaniczna, ogrzewanie i chłodzenie, windy, zsypy, dmuchawy, pompy i inne podobne urządzenia, jak również bramy automatyczne i inne urządzenia zainstalowane w budynku. Metoda bazuje przede wszystkim na danych pomiarowych, charakteryzujących zarówno źródła hałasu jak i właściwości akustyczne elementów budowlanych. Podana metodyka pozwala na przeprowadzenie obliczeń w pasmach częstotliwości.

 


 

Normy i przepisy budowlane