Leksykon

PN-EN 12354-2 Akustyka budowlana - Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów - Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami

W normie opisano modele obliczeniowe pozwalające na określenie izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami w budynkach, przede wszystkim na podstawie danych pomiarowych charakteryzujących przenoszenie bezpośrednie lub boczne pośrednie dźwięku przez
elementy budowlane.

W normie opisano model szczegółowy, w którym obliczenia wykonuje się dla pasm częstotliwości. Na podstawie wyników obliczeń można wyznaczyć jednoliczbowy wskaźnik oceny izolacyjności. W oparciu o model szczegółowy, zaproponowano model uproszczony o ograniczonym zakresie stosowania, w którym jednoliczbowy wskaźnik oceny obliczany jest bezpośrednio na podstawie jednoliczbowych wskaźników oceny elementów.

 

W obu modelach wykorzystano doświadczenie w prognozowaniu izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych w budynkach mieszkalnych. Modele te mogą być stosowane do innych rodzajów budynków, w których systemy konstrukcyjne i wymiary elementów są podobne do występujących w budynkach mieszkalnych.

 


 

Normy i przepisy budowlane