Leksykon

PN-EN 12354-1 Akustyka budowlana - Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie właściwości elementów - Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami

Norma opisuje modele obliczeniowe pozwalające na określenie izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami na podstawie danych pomiarowych charakteryzujących bezpośrednie przenoszenie dźwięku lub boczne przenoszenie pośrednie przez elementy budowlane.

W modelu szczegółowym obliczenia wykonuje się dla pasm częstotliwości. Jednoliczbowy wskaźnik izolacyjności akustycznej może być wyznaczony na podstawie wyników obliczeń. Model uproszczony umożliwia bezpośrednie określenie jednoliczbowego wskaźnika oceny na podstawie jednoliczbowych wskaźników oceny elementów.

W obu modelach wykorzystano doświadczenie w prognozowaniu izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych w budynkach mieszkalnych. Modele te mogą być stosowane do innych rodzajów budynków, w których systemy konstrukcyjne i wymiary elementów są podobne do występujących w budynkach mieszkalnych.

 


 

Normy i przepisy budowlane