Leksykon

PN-EN 12207 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja

W normie określono klasyfikację wyników badań (zgodnie z EN 1026) dla:
-  okien;
-  drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;

W załączniku nr 1 do obowiązującego rozporządzenia o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki przywołana jest wycofana norma PN-EN 12207:2001. Została ona zastąpiona przez normę PN-EN 12207:2017-01, ale do czasu nowelizacji rozporządzenia należy stosować normę z 2001 roku  

Okna i drzwi mogą być wykonane z dowolnych materiałów i podczas badań są całkowicie zmontowane.