PN-B-12013 Pustaki silikatowe wentylacyjne

W normie określono wymagania dotyczące pustaków silikatowych przeznaczonych do wykonywania przewodów wentylacji grawitacyjnej i/lub mechanicznej. Nie przewidziano zastosowania tych pustaków do wykonywania przewodów spalinowych i dymowych. Założono stosowanie tych pustaków w połączeniu ze ścianami murowanymi, głównie z silikatowych elementów murowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, pustaki wentylacyjne są od 1 stycznia 2017 wyrobem budowlanym.

Pustaki silikatowe wentylacyjne w ustawieniu jeden na drugim i połączeniu zaprawą, tworzą przewód wentylacji grawitacyjnej i/lub mechanicznej.

 

Zgodnie z PN-B-12013 pustaki silikatowe wentylacyjne dzieli się na:
 

 • rodzaje, w zależności od kształtu
   

  • Ad – okrągły o średnicy d,
  • B – kwadratowy,
  • C – prostokątny;
    
 • odmiany
   

  • Z – do murowania zwykłego,
  • W – do murowania na pióra i wpusty.

 

W PN-B-12013 podano:
 

 • sposoby pobierania próbek i metody badań,
 • procedury oceny zgodności,
 • sposób znakowania i etykietowania.

 

Wymagania dotyczące właściwości pustaków silikatowych wentylacyjnych objętych tą normą zostały określone w oparciu o wymagania normy PN-EN 771-2.

Wymagania dotyczące pustaków wentylacyjnych silikatowych:
 

 • wymiary i ich odchyłki,
 • kształt i budowa,
 • masa w stanie suchym,
 • gęstość netto w stanie suchym,
 • wytrzymałość na ściskanie,
 • absorpcja wody,
 • reakcja na ogień.

 


 

locja.pl 26 maja 2016
Normy i przepisy budowlane:
Logowanie
Normy i przepisy budowlane
Nasi autorzy