Leksykon

PN-B-02156 Akustyka budowlana - Metody pomiaru poziomu dźwięku A w budynkach

W normie podane są metody pomiaru i oceny poziomu dźwięku A w pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania ludzi w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

Zgodnie z rozporządzeniem o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, norma ta służy również do oceny emisji hałasu urządzeń wyposażenia technicznego budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.